Menu
Jsme na Facebooku

Je obezita váš problém?

 

Tělesná hmotnost a procento tělesného tuku

Váha sama o sobě neukáže složení těla (množství svalové hmoty, tukové tkáně, vody apod.). Proto dva lidé se stejnou hmotností mohou vypadat úplně jinak. Člověk, který má v průběhu života za sebou desítky pokusů o hubnutí a velké váhové výkyvy, bude mít větší procento tělesného tuku než člověk, který se hubnout nepokoušel. Naopak člověk, který se aktivně hýbe a má tedy více svalové hmoty, bude mít při stejné váze nižší procento tuku než člověk nepohyblivý. Proto lidé, kteří se rozhodnou hubnout zdravě s dostatkem pohybu, mají pomalejší váhové úbytky než ti, kdo drží jen dietu. Aktivním pohybem přibývá svalová hmota a ubývá tuk. Ale protože svaly jsou těžší než tuk, úspěch změříte spíš tukoměrem nebo centimetrem.

Podíl tuku v organismu je určován pohlavím, věkem a etnickým původem populace. Měřením složení těla se stanovuje obsah tukové tkáně, beztuková tělesná tkáň, voda a další složky těla. Dnes si může zjistit množství tuku v těle i každý sám pomocí metod založených na vodivosti těla, které jsou založené na tzv. bioelektrické impedanci. Tuk se měří na základě skutečnosti, že jednotlivé části těla - svaly, tuk, voda - kladou různý odpor, jsou různě vodivé. Tělem projde velice nízká intenzita proudu, kterou vůbec necítíme, a ze speciálních rovnic se vypočte množství tuku v těla. Přesnost těchto měření závisí na umístění elektrod. Přístroj se buď drží v ruce, kdy vyhodnocuje horní polovinu těla, nebo je součástí osobní váhy, kdy proud prochází spodní polovinou těla. U žen s hruškovitým typem obezity, kdy je tuk uložen hlavně na hýždích a stehnech, tyto váhy množství tuku poněkud nadhodnocují. Množství tuku může zkreslit také menstruace, kdy tělo zadržuje vodu.

 


S věkem podíl tuku v těle stoupá na úkor vody a svalové tkáně. U žen nad 50 let je tolerované množství tuku do 35 %.

Výpočet BMI

K hodnocení obezity se používají i různé tabulky a indexy. Nejpoužívanější je výpočet indexu tělesné hmotnosti BMI (z anglického Body Mass Index). Ten se vypočítá tak, že hmotnost vyjádřená v kilogramech se dělí druhou mocninou výšky, která je vyjádřena v metrech.

BMI = tělesná hmotnost (kg) / výška (m)2

Já osobně nemám moc ráda hodnocení nadváhy a obezity pouze na základě výpočtu BMI. Vzhledem k tomu, že svalová hmota je těžší než tuk, často se stane, že sportovci s nízkým procentem tuku spadnou na základě výpočtu BMI do pásma nadváhy nebo dokonce na hranici obezity.

Měření obvodu pasu

Z hlediska zdravotních rizik je důležitější než počet kilogramů navíc to, jak je tuk po těle rozložený. Z tohoto hlediska se rozlišují dva typy obezity - pokud je tuk nahromaděný hlavně na stehnech a hýždích (tvar těla připomíná hrušku), jde o typ gynoidní, pokud je tuk nahromaděný převážně na hrudníku a uvnitř břicha (tvar těla připomíná jablko), jde o typ androidní. Gynoidní typ obezity je typický pro ženy, androidní typ zase pro muže. Ze zdravotního hlediska je závažnější typ androidní, který je dáván do souvislosti s rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Vyhledávání
Kontakt

Mgr. Leona Meindlová
Seifertova 57, Jihlava 586 01
+420 565 551 111
+420 606 944 656
e-mail: leona@hubnuti4you.cz

Individuální jídelníček přesně na míru

edited by N.E.S.P.I.