Menu
Jsme na Facebooku

Pitný režim

Voda je jediná složka potravy, jejíž nedostatek se okamžitě a závažně promítne do výkonnosti. K tomu postačí již nevelký nedostatek vody, při větším dochází k poruchám vědomí až k jeho ztrátě. Úbytky hmotnosti při sportu jdou převážně na účet ztráty tekutin. Trénovaný sportovec může během jedné hodiny vyloučit až 2-3 litry potu (netrénovaný 0,8 l), přičemž se organismus jednak zbavuje tepla, jednak se v důsledku odpařování ochlazuje.

Voda je základní a nezbytnou živinou, udržuje stálost vnitřního prostředí, slouží jako transportní medium, udržuje tělesnou teplotu, je nezastupitelná při trávení a vstřebávání živin. Nedostatek vody je pro sportovce opravdu kritický, protože způsobuje zhoršení výkonnosti v důsledku přehřátí organismu a nedostatečného přívodu živin a odvodu zplodin a zhoršení regenerace. Proto je nesmírně důležité, zvolit správně pitný režim nejen při vlastním fyzickém výkonu, před a po něm, ale i během celého dne.

Potem ztrácí organismus nejen tekutiny, ale i minerály, hlavně sodík, který spolu s draslíkem udržuje osmolalitu tekutin organismu. Pokud by docházelo pouze ke ztrátám tekutin, bez jejich adekvátního doplňování, způsobilo by to prohlubování dehydratace a přehřívání organismu. Při tvorbě pitného režimu je třeba přihlížet k typu fyzické zátěže a její intenzitě, množství tréninkových hodin či délce výkonu v případě tréninku několikahodinového, klimatickým podmínkám a stravovacím návykům. Zvláštní pozornost je třeba věnovat sportovním nápojům vyráběným ve formě sirupů či sypkých koncentrátů a obsahujícím směs sacharidů a elektrolytů. Pokud dojde ztrátou minerálů k narušení vnitřního elektrolytového prostředí, dojde i k výraznému poklesu fyzické výkonnosti. Proto je na místě používání speciálních sportovních nápojů a to jak před výkonem, při výkonu, i po něm. Složení těchto nápojů se však liší. Důležitým pojmem u sportovního nápoje je jeho výsledná osmolalita. Ta udává velikost osmotického tlaku v jednom litru roztoku. Jinými slovy jde o velikost osmotického tlaku látek rozpuštěných v 1 l vody. Udává se v milimolech na litr.

Normální hodnota osmolality krve:
Muži: 290 ± 10 mmol/l
Ženy: 285 ± 10 mmol/l

V porovnání s osmolalitou tělesných tekutin můžeme sportovní nápoje rozdělit do tří základních kategorií:
Isotonický - osmolalita rovna 290 ± 15 mmol/l
Hypotonický - osmolalita rovna nebo nižší než 250 mmol/l
Hypertonický - osmolalita rovna nebo vyšší než 340 mmol/l

Osmolalitu sportovního nápoje ovlivňují všechny látky v něm rozpuštěné.
Isotonické nápoje mají osmotický tlak stejný jako tělesné tekutiny. Ovšem lidský pot nemá stejnou osmolalitu jako tělesné tekutiny, ale nižší. Proto při zvýšené konzumaci isotonických nápojů může dojít k většímu příjmu elektrolytů, než je jejich výdej, a tedy k vyššímu příjmu, než je aktuální potřeba. Dojde tak k zahuštění jejich koncentrace v extracelulárních tekutinách a k narušení osmotické rovnováhy mezi extracelulární tekutinou a buňkami. Používání isotonických nápojů proto patří do rukou odborníka.
Hypotonické nápoje mají osmolalitu nižší než tělesné tekutiny. Jsou proto pro použití při fyzické zátěži mnohem vhodnější než nápoje isotonické. Problémem ale zůstává, jakou výslednou koncentraci nápoje zvolit.
Hypertonické nápoje mají osmolalitu větší než tělesné tekutiny. Jejich použití v průběhu fyzické zátěže je nevhodné a neuváženým použitím je možné narušit vnitřní elektrolytovou rovnováhu. Použití těchto nápojů je vhodné v regenerační fázi, při velkém vyčerpání zásob elektrolytů, ale nikdy ne v průběhu fyzické zátěže. Používání hypertonických nápojů v průběhu sportovního výkonu je možné pouze v odůvodněných případech a zásadně spadá do rukou odborníka.

Doporučená množství náhrady tekutin při soutěžích:

Doba nebo časový interval pro přívod tekutin

Množství

2 h před výkonem (vytrvalostní sporty)

400-500 ml

10 - 20 min před výkonem

400-500 ml

10 - 15minutové intervaly během výkonu

100-200 ml

po soutěži

1 litr za každý kg úbytku hmotnosti

Vyhledávání
Kontakt

Mgr. Leona Meindlová
Seifertova 57, Jihlava 586 01
+420 565 551 111
+420 606 944 656
e-mail: leona@hubnuti4you.cz

Individuální jídelníček přesně na míru

edited by N.E.S.P.I.